W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.

 

ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno

 

Tel.: 61-424-59-10
Faks: 61-426-30-87

 

Adres e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

 

REGON: 630973338
NIP: 784-00-03-346

Ostatnio opublikowane:

Dług publiczny - 2020 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2020 r. w wartości nominalnej wynosiła 33.104.293,00 zł.

Wynik Finansowy za 2020

Badanie sprawozdania finansowego PW i K Sp. z o.o. w Gnieźnie zostało przeprowadzone przez firmę Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o. w Poznaniu. Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.189.561,75 zł; ...

Majątek Spółki na 31.12.2020 r.

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 98.189.561,75 zł na co składają się: aktywa trwałe równe 89.204.798,29 zł, które obejmują wartości niematerialne i prawne w kwocie 154.385,32 zł, rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o...

Poziom świadczonych usług

Parametry jakości wody Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2021 do 30.06.2021   L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Dopuszczalne zakresy wartości   Parametry mikrobiologiczne       1. Escherichia coli jtk/100ml 0 0 2. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 3. ...

Rada Nadzorcza od 29.06.2021 r. do chwili obecnej.

Skład Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jarosław Grobelny Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Małgorzata Nowak Członek Rady Nadzorczej: Lubomir Podlawski Członek Rady Nadzorczej: Mateusz Klejborowski Członek Rady Nadzorczej: Mariusz Mądrowski

Opłaty za wodę i odbiór ścieków na terenie Miasta Gniezna oraz części Gminy Gniezno i Gminy Czerniejewo od 17.07.2021 r. do 17.07.2024 r.

Taryfy za wodę i ścieki OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. w Gnieźnie (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i...

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

Realizując obowiązek wynikający z art. 11 Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.) Spółka publikuje przygotowane raporty: 1. Raport o stanie dostępności na dzień 01.01.2021 r.