W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.

 

ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno

 

Tel.: 61-424-59-10
Faks: 61-426-30-87

 

Adres e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

 

REGON: 630973338
NIP: 784-00-03-346

Powrót

Zgromadzenie Wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami wyłącznie zastrzeżonymi dla Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki - bilansu, rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy, oraz udzielanie pokwitowania z wykonania obowiązków władzom Spółki,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, 
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gos­podarczej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 • podjęcie uchwały o zbyciu, umorzeniu, przeniesieniu, obciążeniu lub rozporządzeniu w inny sposób udziałami Spółki,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezer­wowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy Spółki, w tym funduszy celowych i rezerwo­wych,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości,
 • określanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wynagradzania członków Zarządu,
 • określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
 • objęcie albo nabycie akcji, udziałów innej Spółki,
 • zbycie nabytych lub objętych udziałów, akcji innej Spółki, Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa warunki i tryb zbycia akcji, udziałów,
 • emisji obligacji,
 • zmiana adresu Spółki.
Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wnie­sione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane