Dług publiczny - 2018 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w wartości nominalnej wynosiła 28.584.290,00 zł

metryczka


Wytworzył: Wanda Płotecka (18 czerwca 2019)
Opublikował: Marek Krzyśka (19 czerwca 2019, 09:46:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137