Mapa Biuletynu

 PODSTAWOWE DANE
  · Nasza lokalizacja
  · Dane teleadresowe
  · Podstawa prawna
  · Przedmiot działalności
  · Poziom świadczonych usług
  · · W zakresie dostarczania wody
  · · W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
  · · Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody
  · · Poziom świadczonych usług
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
  · · · Analiza parametrów jakości wody za okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Organy Spółki
  · · Zgromadzenie Wspólników
  · · Rada Nadzorcza
  · · · Od 07.06.2018 r. do chwili obecnej.
  · · · Od 30.06.2015 r. do 25.05.2018 r.
  · · · Od 13.09.2012 r. do 30.06.2015 r.
  · · · Od 26.06.2009 r. do 05.06.2012 r.
  · · · Od 12.07.2006 r. do 18.06.2009 r.
  · · · Od 09.06.2003 r. do 24.05.2006 r.
  · · · Od 14.08.2001 r. do 30.05.2003 r.
  · · · Od 22.07.1999 r. do 24.05.2001 r.
  · · Zarząd Spółki
  · Struktura własnościowa
  · Struktura organizacyjna
  · Kompetencje organów
  · · Zgromadzenie Wspólników
  · · Rada Nadzorcza
  · · Zarząd Spółki
 FINANSE SPÓŁKI
  · Majątek Spółki
  · · Majątek Spółki na 31.12.2019 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2018 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2017 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2016 r.
  · · Majatek Spółki na 31.12.2015 r
  · · Majątek Spółki na 31.12.2014 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2013 r.
  · · Majatek Spółki na 31.12.2012 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2011 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2010 r.
  · · Majątek Spółki na 31.12.2009 r.
  · Dochody i straty Spółki
  · · Wynik Finansowy za 2019
  · · Wynik Finansowy za 2016
  · · Wynik Finansowy za 2017
  · · Wynik Finansowy za 2018
  · · Wynik Finansowy za 2015
  · · Wynik Finansowy za 2014
  · · Wynik Finansowy za 2013
  · · Wynik Finansowy za 2012
  · · Wynik Finansowy za 2011
  · · Wynik Finansowy za 2010
  · · Wynik Finansowy za 2009
  · · Wynik Finansowy za 2008
  · · Wynik Finansowy za 2007
  · · Wynik Finansowy za 2006
  · · Wynik Finansowy za 2005
  · · Wynik Finansowy za 2004
  · Dług publiczny
  · · Dług publiczny - 2019 r.
  · · Dług publiczny - 2016 r.
  · · Dług publiczny - 2017 r.
  · · Dług publiczny - 2018 r.
  · · Dług publiczny - 2015 r.
  · · Dług publiczny - 2014 r.
  · · Dług publiczny - 2013 r.
  · · Dług publiczny - 2012 r.
  · · Dług publiczny - 2011 r.
  · · Dług publiczny - 2010 r.
  · · Dług publiczny - 2009 r.
 ZAŁATWIANIE SPRAW
  · Regulamin usług
  · · Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gniezna
  · · · Rozdział I
  · · · Rozdział II
  · · · Rozdział III
  · · · Rozdział IV
  · · · Rozdział V
  · · · Rozdział VI
  · · · Rozdział VII
  · · · Rozdział VIII
  · · · Rozdział IX
  · · · Rozdział X
  · · · Rozdział XI
  · · Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno.
  · · · Rozdział I
  · · · Rozdział II
  · · · Rozdział III
  · · · Rozdział IV
  · · · Rozdział V
  · · · Rozdział VI
  · · · Rozdział VII
  · · · Rozdział VIII
  · · · Rozdział IX
  · · · Rozdział X
  · · · Rozdział XI
  · · · Rozdział XII
  · · · Rozdział XIII
  · · Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
  · · · Rozdział I
  · · · Rozdział II
  · · · Rozdział III
  · · · Rozdział IV
  · · · Rozdział V
  · · · Rozdział VI
  · · · Rozdział VII
  · · · Rozdział VIII
  · · · Rozdział IX
  · · · Rozdział X
  · Regulaminy stacji zlewnych
  · Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
 KOMUNIKATY
  · Opłaty za wodę i ścieki
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 11.06.2018 r. do 10.06.2021 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
  · · Opłaty za wodę i odbiór ścieków obowiązujące od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r.
 Aktualności