Realizując obowiązek wynikający z art. 11 Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.) Spółka publikuje przygotowane raporty:

1. Raport o stanie dostępności na dzień 01.01.2021 r.Załączniki:

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_01_01_2021