1. Raport o stanie dostępności na dzień 01.01.2021 r