Taryfy za wodę i ścieki

INFORMACJA TARYFOWA PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.
Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:
  • I   okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
  • II  okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
  • III okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

 

TARYFA 2018/2021 - obowiązuję od dnia 11 czerwca 2018 r.
Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r. Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Gniezna oraz części gminy Gniezno i gminy Czerniejewo - Taryfy_2018_2021