Forma i podstawa prawna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna:

Akt Założycielski Spółki Spółki sporządzony w formie aktu notarialnego:

 • Numer repertorium A:4289/97 z dnia 27.06.1997 r. 
 • Numer repertorium A:8397/2004 z dnia 26.05.2004 r.
 • Numer repertorium A:16830/2005 z dnia 08.11.2005 r.
 • Numer repertorium A:18356/2005 z dnia 13.12.2005 r.
 • Numer repertorium A:3030/2012 z dnia 23.03.2012 r.
 • Numer repertorium A:871/2013 z dnia 05.03.2013 r.
 • Numer repertorium A:876/2013 z dnia 05.03.2013 r.
 • Numer repertorium A:5647/2016 z dnia 25.11.2016 r.
 • Numer repertorium A:5652/2016 z dnia 25.11.2016 r.
 • Numer repertorium A:406/2018 z dnia 25.01.2018 r.
 • Numer repertorium A:6089/2019 z dnia 04.10.2019 r.
 • Numer repertorium A:6094/2019 z dnia 04.10.2019 r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane w formie Decyzji Zarządu Miasta Gniezno z dnia 28.02.2002 r. - obszar działania Miasto Gniezno.

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane w formie Decyzji nr 1/2004 Burmistrza Gminy z dnia 17.06.2004 r. - obszar działania Gmina Czerniejewo. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wydane w formie Decyzji nr IZP.7021.11.1.2013.ET Burmistrza Gminy z dnia 01.10.2013 r. - obszar działania Gmina Czerniejewo. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane w formie Decyzji  UG-1/2008 Wójta Gminy Gniezno z dnia 04.11.2008 r. - obszar działania Gmina Gniezno.

Spółka działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności:

 • przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz.505 z późn. zm.),
 • przepisy ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

metryczka


Wytworzył: Anna Sypniewska (13 grudnia 2005)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (29 listopada 2007, 07:51:07)

Ostatnia zmiana: Marek Krzyśka (15 kwietnia 2020, 17:40:47)
Zmieniono: Aktualizacja treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7610