Dług publiczny - 2017 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w wartości nominalnej wynosiła 30.607.944,00 zł

metryczka


Wytworzył: Wanda Płotecka (13 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Krzyśka (14 czerwca 2018, 09:12:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174