Dług publiczny - 2016 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w wartości nominalnej wynosiła 32.430.292,00 zł

metryczka


Wytworzył: Maria Kasprzyk (14 lipca 2017)
Opublikował: Marek Krzyśka (14 lipca 2017, 11:41:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249