Dług publiczny - 2013 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych oraz leasingu finansowego, na dzień 31 grudnia 2013 r. w wartości nominalnej wynosiła 11.020.975,09 zł

metryczka


Wytworzył: Wanda Płotecka (9 września 2014)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (9 września 2014, 13:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1470