Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

  1. 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczenie ścieków,
  2. 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  3. 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  4. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  5. 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  6. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  7. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
  8. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  9. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
  10. 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

metryczka


Wytworzył: Anna Sypniewska (26 maja 2004)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (12 października 2007, 13:37:58)

Ostatnia zmiana: Marek Krzyśka (11 lipca 2017, 08:21:45)
Zmieniono: Aktualizacja treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7228